banner tall

Aanmeldingsformulier

Meld je kind aan tussen maandag 1 maart 2021 om 12:00u en vrijdag 26 maart 2021 om 24:00u. De website om aan te melden wordt pas geopend op maandag 1 maart 2021 om 12:00u. 

Het maakt geen verschil of je op 1 maart of later aanmeldt.

Het systeem registreert alle aanmeldingen die gebeuren tijdens de periode hierboven.

 

Je kan nu al je aanmelding voorbereiden door 3 scholen in volgorde van jouw voorkeur te plaatsen.

Het systeem verplicht je namelijk om 3 verschillende scholen aan te duiden.

Hoe worden aanmeldingen geordend en toegewezen?

Als er voldoende plaats is in de school krijgen alle aangemelde kinderen automatisch een plaats.

Als er tekort aan plaatsen is gaat de voorrang eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel en dan naar kinderen die het dichtst bij de school wonen. 

Broers en zussen en kinderen van personeel geboren in 2019 schrijven rechtstreeks in de school in tussen maandag 1 februari 2021 om 12:00uur en woensdag 24 februari 2021 om 12:00uur.