banner tall

Aanmeldingsformulier

Meld je kind aan tussen vrijdag 1 maart om 9u00 en vrijdag 29 maart om 23u59. De website om aan te melden wordt pas geopend op vrijdag 1 maart om 9u00.

Het maakt geen verschil of je op 1 maart of later aanmeldt.

Het systeem registreert alle aanmeldingen die gebeuren tijdens de periode hierboven.

 

Je kan nu al je aanmelding voorbereiden door 5 scholen in volgorde van jouw voorkeur te plaatsen.

Het systeem verplicht je namelijk om 5 verschillende scholen aan te duiden.

Hoe worden aanmeldingen geordend en toegewezen?

Als er voldoende plaats is in de school krijgen alle aangemelde kinderen automatisch een plaats.

Als er tekort aan plaatsen is gaat de voorrang eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel en dan naar kinderen die het dichtst bij de school wonen. 

Broers en zussen en kinderen van personeel van 2017 schrijven rechtstreeks in de school in.